UofN Battambang Web Logo

សាលាបណ្ដុះបណ្ដាលធ្វើជាសិស្សព្រះគ្រិស្ទ បំពេញពាក្យឥឡូវ​នេះ
University of the Nations logo

អង្គការសកលវិទ្យាល័យអន្ដរជាតិសម្រាប់ប្រជាជាតិនៅបាត់ដំបង កម្ពុជា